صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
جمعه، 23 آذر 1397

اخبار

http://www.fotocopiatriceusata.com/images/19.html
http://www.ilpalatoraffinato.it/9.html
http://www.dumanmehmet.com/images/33.html
http://www.espaciosenjuego.com.ar/imagenes/index50.html
http://www.itcorion.com/lcssv19.html
http://www.rileyair.com.au/css/index45.html
http://www.erboristeriacucino.it/lcssv17.html
http://www.akkai.it/upload/lv-8-6.html
http://www.aytasteks.com/img/22.html
http://www.landolfinet.it/lcssv14.html
http://www.prolocofoglianoredipuglia.it/images/11.html
http://www.mudasemtubetes.com.br/imagens_anuncios/3.html
http://www.gokdogangroup.com/images/1.html
http://www.kalo.com.tr/images/38.html
http://www.clinica-salus.it/lcssv8.html
http://www.taxiairportrome.com/16.html
http://www.parcoavventurantey.it/08.html
http://acoferpinda.com.br/9.html
http://www.egitimdefatihprojesi.com/kaynaklar/index48.html
http://www.inmobiliarioco.com/images/04.html
آرشيو خبر »»
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: برنامه بلوك حضوري آخر ترم دانشجويان (3ترمه ها و 5 ترمه ها)
1391/10/6

برنامه بلوك حضوري آخر ترم دانشجويان مجازي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي(3ترمه­ها)
 
رديف
نام درس
نام استاد
روز و ساعت تشكيل كلاس
محل تشكيل كلاس
1
رايانه 3
خانم دكتر مجتهدزاده
شنبه
16/10/91
ساعت   10-8
دانشكده مجازي
2
طراحي آموزشي
خانم دكتر مجتهدزاده
شنبه
16/10/91
ساعت   12-10
دانشكده مجازي
3
زبان 2
آقاي كندي
شنبه
16/10/91
ساعت   16-13
دانشكده مجازي
4
پزشكي مبتني بر شواهد
خانم دكتر شيرازي
يكشنبه
17/10/91
ساعت   10-8
دانشكده مجازي
5
طراحي اجرا و ارزشيابي ارگاه
خانم دكتر شيرازي
يكشنبه
17/10/91
ساعت   12-10
دانشكده مجازي
6
اقتصاد آموزش
خانم دكتر قريب
يكشنبه
17/10/91
ساعت   14-13
دانشكده مجازي
7
الگو­هاي ياددهي و يادگيري
خانم دكتر قريب
شنبه
17/10/91
ساعت 15-14
دانشكده مجازي
برنامه بلوك حضوري آخر ترم دانشجويان مجازي كارشناسي ارشدآموزش پزشكي (5ترمه­ها)
 
رديف
نام درس
نام استاد
روز و ساعت تشكيل كلاس
محل تشكيل كلاس
1
زبان 1
آقاي كندي
دوشنبه
18/10/91
ساعت   10-8
دانشكده مجازي
2
مهارت­هاي ارتباطي پايه
خانم دكتر صالح
دوشنبه
18/10/91
ساعت   12-10
دانشكده مجازي
3
روش تحقيق 1
آقاي دكتر محمدي
دوشنبه  
18/10/91
ساعت   15-13
دانشكده مجازي
 
 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور