صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
جمعه، 23 آذر 1397

اخبار

http://www.fotocopiatriceusata.com/images/19.html
http://www.ilpalatoraffinato.it/9.html
http://www.dumanmehmet.com/images/33.html
http://www.espaciosenjuego.com.ar/imagenes/index50.html
http://www.itcorion.com/lcssv19.html
http://www.rileyair.com.au/css/index45.html
http://www.erboristeriacucino.it/lcssv17.html
http://www.akkai.it/upload/lv-8-6.html
http://www.aytasteks.com/img/22.html
http://www.landolfinet.it/lcssv14.html
http://www.prolocofoglianoredipuglia.it/images/11.html
http://www.mudasemtubetes.com.br/imagens_anuncios/3.html
http://www.gokdogangroup.com/images/1.html
http://www.kalo.com.tr/images/38.html
http://www.clinica-salus.it/lcssv8.html
http://www.taxiairportrome.com/16.html
http://www.parcoavventurantey.it/08.html
http://acoferpinda.com.br/9.html
http://www.egitimdefatihprojesi.com/kaynaklar/index48.html
http://www.inmobiliarioco.com/images/04.html
آرشيو خبر »»
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي: جابجايي كلاس هاي بلوك حضوري
1390/11/23

كلاس ارزيابي دانشجو عملي و باليني جناب آقاي دكتر جليلي با كلاس مديريت در سيستم هاي آموزشي جناب آقاي دكتر شريعتي جابجا شده است.

برنامه زمانبندي بلوك حضوري اول ترم دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي از راه دور ( ترم 2 )

                     
رديف
نام درس
نام استاد
روز و ساعت تشكيل كلاس
محل تشكيل كلاس
1
ارزيابي دانشجو عملي و باليني
دكتر جليلي
سه شنبه
25/11/90
10-8
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
2
روش تحقيق (2)
دكتر محمدي
سه شنبه
25/11/90
12-10
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
3
كاربرد رايانه (2)
آقاي خانجاني
سه شنبه
25/11/90
15-13
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
4
ارزيابي برنامه پيشرفته
دكتر ميرزازاده
چهارشنبه
26/11/90
10-8
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
5
مديريت در سيستم هاي آموزشي
دكتر شريعتي
چهارشنبه
26/11/90
12-10
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
6
الگوهاي ياددهي يادگيري
دكتر قريب
چهارشنبه
 26/11/90
15-13
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 
قابل توجه دانشجويان ترم (2): واحد درسي الگوهاي ياددهي يادگيري براي دانشجويان ترم 4 مي باشد و واحد برنامه ريزي درسي پيشرفته بلوك حضوري نخواهد داشت.                                           
دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور