صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
جمعه، 23 آذر 1397

اخبار

http://www.fotocopiatriceusata.com/images/19.html
http://www.ilpalatoraffinato.it/9.html
http://www.dumanmehmet.com/images/33.html
http://www.espaciosenjuego.com.ar/imagenes/index50.html
http://www.itcorion.com/lcssv19.html
http://www.rileyair.com.au/css/index45.html
http://www.erboristeriacucino.it/lcssv17.html
http://www.akkai.it/upload/lv-8-6.html
http://www.aytasteks.com/img/22.html
http://www.landolfinet.it/lcssv14.html
http://www.prolocofoglianoredipuglia.it/images/11.html
http://www.mudasemtubetes.com.br/imagens_anuncios/3.html
http://www.gokdogangroup.com/images/1.html
http://www.kalo.com.tr/images/38.html
http://www.clinica-salus.it/lcssv8.html
http://www.taxiairportrome.com/16.html
http://www.parcoavventurantey.it/08.html
http://acoferpinda.com.br/9.html
http://www.egitimdefatihprojesi.com/kaynaklar/index48.html
http://www.inmobiliarioco.com/images/04.html
آرشيو خبر »»
برنامه زمانبندي بلوك حضوري آخر ترم دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي از راه دور (ترم 2)
1390/2/12

 برنامه زمانبندي بلوك حضوري آخر ترم دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش پزشكي از راه دور ( ترم 2 )
                     
رديف
نام درس
نام استاد
روز و ساعت تشكيل كلاس
محل تشكيل كلاس
1
ارزيابي برنامه پيشرفته
 
دكتر ميرزازاده
 
سه شنبه
24/03/90
10-8
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
2
برنامه ريزي درسي پيشرفته
دكتر مجتهدزاده
سه شنبه
24/03/90
12-10
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
3
كاربرد رايانه (2)
آقاي خانجاني
سه شنبه
24/03/90
15-13
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
4
الگوهاي ياددهي يادگيري
دكتر قريب
چهارشنبه
25/03/90
10-8
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
5
ارزيابي دانشجو عملي و باليني
دكتر جليلي
چهارشنبه
25/03/90
10-8
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
6
روش تحقيق (2)
دكتر محمدي
چهارشنبه
25/03/90
12-10
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
7
مديريت در سيستم هاي آموزشي
دكتر شريعتي
چهارشنبه
25/03/90
15-13
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور