صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
جمعه، 23 آذر 1397

اعلام محل و زمان برگزاري مصاحبه شفاهي از پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي 1390

مصاحبه شفاهي:

پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي 1390بايد در مصاحبه حضوري شركت نمايند.
- زمان مصاحبه حضوري: دوشنبه  14 شهريور ماه 1390، ساعت 8 صبح
- مكان: تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران (طبقه همكف)
- مصاحبه شفاهي شامل بررسي CV و مهارتهاي ارتباطي، زبان انگليسي و توانايي و مهارت كار با كامپيوتر در حد مهارت هاي اول (مفاهيم پايه فن آوري اطلاعات)، دوم (آشنايي با سيستم عامل) و هفتم (اطلاعات و ارتباطات) ICDL خواهد بود.
- كليه پذيرفته شدگان مرحله اول بايد در روز مصاحبه موارد زير را همراه داشته باشند:
             كارت شناسايي
             CV

 

دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور