صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
جمعه، 23 آذر 1397

اسامي قبولي مرحله اول آزمون پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي الكترونيكي-1390

اسامي قبولي مرحله اول آزمون پذيرش دانشجوي
كارشناسي ارشد آموزش پزشكي الكترونيكي
 
سال 1390
 
(اسامي به ترتيب حروف الفبا است)
رديف
نام
نام خانوادگي
نام پدر
شماره شناسنامه
1
مهدي
ابراهيمي
بندر
1327
2
احمد
اخلاق محمدي
حسن
6594
3
فاطمه
ايزدي بيداني
ابراهيم
2905
4
رضاعلي
باقري
حسينعلي
653
5
مجيد
بدريان دهاقاني
حجت الله
693
6
امين
بيگ زاده
ابراهيم
2482
7
هومن
تدبيري
 
 
8
فاطمه
جوام
محمدرضا
3941
9
زهرا
خزاعي پور
علي محمد
91
10
افسانه
رجبياني
مرتضي
4569
11
الهه
رحيم فرخاني
رضا
1101
12
پوريا
روزرخ
 
 
13
شهره
زماني
حسن
285
14
جميل
صادقي فر
ابراهيم
19
15
زهرا
طاهري ازبرمي
محمد حسن
3606
16
عباس
علامي
حسين
2000
17
مرضيه
غلامي
محمد
20385
18
فرزاد
فاتحي
غلامرضا
1335
19
ابوظالب
فراهاني
مرادعلي
5
20
انسيه
كتابچي
محمد
7948
21
سيما
كلاهدوز
محمدضا
193
22
ناهيد
مستوفي
محمد
1245
23
نيكو
مظفري
سيد اسمعيل
2831
24
مهران
منوچهري
احد
21152
25
مسعود
مهرپور محمدابادي
حسين
58
26
محمد
نجفي سمناني
غلامرضا
278
27
آزيتا
نيكو
ايرج
3040
28
فرنگيس
يوسفي
كرم اله
290

مصاحبه شفاهي:

پذيرفته شدگان مرحله اول بايد در مصاحبه حضوري شركت نمايند.
- زمان مصاحبه حضوري بعد از ماه مبارك رمضان بوده و زمان و مكان آن در هفته آخر مرداد ماه از طريق همين سايت اعلام خواهد شد.
- مصاحبه شفاهي شامل بررسي CV و مهارتهاي ارتباطي، زبان انگليسي و توانايي و مهارت كار با كامپيوتر در حد مهارت هاي اول (مفاهيم پايه فن آوري اطلاعات)، دوم (آشنايي با سيستم عامل) و هفتم (اطلاعات و ارتباطات) ICDL خواهد بود.
- كليه پذيرفته شدگان مرحله اول بايد در روز مصاحبه موارد زير را همراه داشته باشند:
             كارت شناسايي
             CV

 

دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور