صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
چهارشنبه، 2 بهمن 1398

نسخه اول سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
اين سامانه نسخه اول سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه بوده و نسخه دوم آن با عنوان نماد مجازي (http://namad.tums.ac.ir) از نيمسال اول 92-91 به بهره برداري رسيده است. سامانه نماد كه يك نرم افزار مديريت يادگيري (Learning Management System يا LMS) كامل است، براي رشته هاي منجر به مدرك و كاربري كمك آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار
آرشيو خبر »»
&nbsp
دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور