صفحه اصلي سؤالات رايج تماس با ما ورود
دانشگاه علوم پزشكي تهران
پنجشنبه، 25 مهر 1398

نسخه اول سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
اين سامانه نسخه اول سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه بوده و نسخه دوم آن با عنوان نماد مجازي (http://namad.tums.ac.ir) از نيمسال اول 92-91 به بهره برداري رسيده است. سامانه نماد كه يك نرم افزار مديريت يادگيري (Learning Management System يا LMS) كامل است، براي رشته هاي منجر به مدرك و كاربري كمك آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار
آرشيو خبر »»
&nbsp
دانشگاه علوم پزشكي تهران
سامانه آموزش از راه دور